การแสดงผล

+
-

สพร.23 ปัตตานี จัดกิจกรรมให้บริการทางโทรศัพท์ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

1 เม.ย. 2564 00:00:00

...

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สพร. 23 ปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการทางโทรศัพท์  แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติสำหรับการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ขอรับบริการในด้านต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางโทรศัพท์ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สพร 23 ปัตตานี 

ไฟล์แนบ :