การแสดงผล

+
-

สพร.23 ปัตตานี ร่วมลงนามกับ อบจ.ปัตตานี พัฒนาอาชีพแรงงานในพื้นที่

6 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมพิธีลงนาม( mou ) โครงการพัฒนาอาชีพของจังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการฝึกให้แรงงาน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

1. สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ จำนวน 25 คน

2. สาขาการวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด จำนวน 25 คน

3. สาขาการประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 25 คน

4. สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 25 คน

รวมจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 100 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 

รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี

#ได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/pattani23dsd2