การแสดงผล

+
-

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3 ม.ค. 2567 16:53:27

...
??สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
เปิดรับสมัครฝึกอบรม
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21, 27 - 29 มกราคม 2567 (5 วัน)
รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ฝึกฟรี????
?? สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลิงค์ https://shorturl.asia/EbRMr
??สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบจำนวน 20 ท่าน
??หลักฐานการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง