การแสดงผล

+
-

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 ธ.ค. 2566 09:46:36

...

ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้แก่พี่น้องประชาชน

ให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ “ฟรี” ในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การตลาดออนไลน์ และดิจิทัล จำนวน 10,000 สิทธิ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

http://skillgift.dsd.go.th/~skillgift/