การแสดงผล

+
-

หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
“เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)"
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี อย่างเคร่งครัด
ไฟล์แนบ :: 29_File_ประกาศเจตจำนง no gift policy_12022567111936_.pdf ดาวน์โหลด