การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำการฝึกอบรมอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ

24 ม.ค. 2562

เผยแพร่วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มี.ค. 2561

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 256

1 ก.พ. 2561

ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จำกัด

15 ม.ค. 2561

ร่วมงานเปิดโรงงานแห่งใหม่ บริษัท เอ็นอีซี แพลทฟอร์มไทย จำกัด

15 ม.ค. 2561

ตรวจเยี่ยมบริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด

15 ม.ค. 2561

สพร. ปทุมธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี มอบอุปกรณ์ช่างพื้นฐานให้กับผู้ผ่านการการอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

19 ธ.ค. 2560

จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

18 ธ.ค. 2560

จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

18 ธ.ค. 2560