การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครฝึกอบรมตามนโยบายมาตรการช่วยเหลือแรงงานในระบบและแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

30 เม.ย. 2563

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

28 ก.พ. 2563

งานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

3 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ

22 เม.ย. 2562

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

22 เม.ย. 2562

แนะนำการฝึกอบรมอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ

24 ม.ค. 2562

เผยแพร่วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 มี.ค. 2561

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 256

1 ก.พ. 2561

ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามเส้นใยประดิษฐการทอ จำกัด

15 ม.ค. 2561