การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

27 ส.ค. 2563

ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ค. 2563

จังหวัดปทุมธานี รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ และหน้ากากอนามัย จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

14 พ.ค. 2563

ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรม สู้ภัย COVID-19 ให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานใหม่ ที่ต้องการประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมจากงานประจำก็ดี สนใจส่งใบสมัครฝึกอบรมสู้ภัย COVID-19

7 พ.ค. 2563

รับสมัครฝึกอบรมตามนโยบายมาตรการช่วยเหลือแรงงานในระบบและแรงงานอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

30 เม.ย. 2563

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

28 ก.พ. 2563

งานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

3 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ

22 เม.ย. 2562

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562

22 เม.ย. 2562