การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีก 1 วัน มาเจอกันที่งาน Job Expo Thailand 2020

25 ก.ย. 2563

Job Expo คืออะไร

25 ก.ย. 2563

Job Expo Thailand 2020 ตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา

25 ก.ย. 2563

Job Expo Thailand 2020

25 ก.ย. 2563

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 8 ฉบับที่ 40

28 ส.ค. 2563

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

27 ส.ค. 2563

ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ค. 2563

จังหวัดปทุมธานี รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ และหน้ากากอนามัย จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

14 พ.ค. 2563

ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรม สู้ภัย COVID-19 ให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานใหม่ ที่ต้องการประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมจากงานประจำก็ดี สนใจส่งใบสมัครฝึกอบรมสู้ภัย COVID-19

7 พ.ค. 2563