การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมและสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ

9 ก.พ. 2564

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ที่มีผู้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

27 ม.ค. 2564

บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

26 ม.ค. 2564

เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดปทุมธานี

2 ธ.ค. 2563

อีก 1 วัน มาเจอกันที่งาน Job Expo Thailand 2020

25 ก.ย. 2563

Job Expo คืออะไร

25 ก.ย. 2563

Job Expo Thailand 2020 ตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา

25 ก.ย. 2563

Job Expo Thailand 2020

25 ก.ย. 2563

วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ปีที่ 8 ฉบับที่ 40

28 ส.ค. 2563