การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิ.ย. 2564

ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มี.ค. 2564

ประชุมถ่ายทอดข้อสั่งการของอธิบดีจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คร้้งที่ 2/2564

18 มี.ค. 2564

พิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

8 มี.ค. 2564

เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง

17 ก.พ. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมและสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ

9 ก.พ. 2564

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ที่มีผู้ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

27 ม.ค. 2564

บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

26 ม.ค. 2564

เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดปทุมธานี

2 ธ.ค. 2563