การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

6 ก.ค. 2566 00:00:00

...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี บูรณาการภาครัฐและเอกชน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 20 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี