การแสดงผล

+
-

ตรวจความพร้อมและความเหมาะสม การตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

29 มิ.ย. 2566 10:17:08

...
...
...
...
...
...
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14ปทุมธานี ออกตรวจความพร้อมและความเหมาะสม การตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1. สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ1
2. สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1
3. สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1
 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี