การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ (Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ  (Gig Worker)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :