การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 ต.ค. 2564 09:22:29

...
...
...

25 ตุลาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป