การแสดงผล

+
-

กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2564

20 ต.ค. 2564 10:08:19

...
...
...
...
...
...

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสถาบัน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี 2564