การแสดงผล

+
-

พรีบิลท์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นร.ที่ไม่เรียนต่อ

15 พ.ค. 2567 14:40:17

...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี รับมอบเครื่องอุปโภค และ บริโภค  จาก บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนแก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ ท.ศ. 2567 จำนวน 10  คน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 19 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี