การแสดงผล

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ หารือ ความร่วมมือ ปัญญาภิวัฒน์

15 พ.ค. 2567 14:31:10

...
...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือ กับผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ถึงแนวทางการพัฒนาทักษะ ฝีมือ แก่ นักศึกษา  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์