การแสดงผล

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ เปิดฝึกอบรมยก-ทด ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15 พ.ค. 2567 14:17:08

...
...
...
...
...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.) กล่าวเปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร แก่ช่างไฟฟ้า จากสถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี รวม 25 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี