การแสดงผล

+
-

เบทาโกร ร่วมสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นร.ที่ไม่เรียนต่อ

2 พ.ค. 2567 11:04:22

...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี รับมอบอาหารสำเร็จรูป จำนวน 22 ลัง ไข่ไก่สด จำนวน 5 แผง  จาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นอาหารกลางวัน แก่ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ ท.ศ. 2567 จำนวน 10  คน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 19 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี