การแสดงผล

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26.นบ.) เผยว่า วันที่ 2 มีนาคม 2567  นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา

ภายหลังเสร็จพิธีถวายเครื่องราชสักการะ นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ นนทบุรี และ พีไอเอ็มฟู้ด อคาเดมี  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี  

สำหรับ วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงาน ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ อีกด้วย