การแสดงผล

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ร่วมรับมอบวัสดุฝึกอาชีพ สำหรับสตรี

23 ก.พ. 2567 14:10:53

...
...
...
...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานรับมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์  ตามโครงการ สภาสตรีฯพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำหรับใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแทนหน่วยฝึก 4 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี แม่ฮ่องสอน อุดรธานี และนราธิวาส ทั้งนี้ นายสัญชัย  ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน