การแสดงผล

+
-

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567