การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย

19 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

19 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ”

18 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

18 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดหนองคาย

18 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

18 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัด ประจำปี 2567

16 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

16 มี.ค. 2567

สพร. 42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดหนองคาย

16 มี.ค. 2567