การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ (โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

26 มี.ค. 2567

สพร. 42 หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

25 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

25 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมพิธียกฉัตรเจดีย์พระธาตุอรหันต์และพิธีพุทธามหาภิเษกพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใส(องค์จำลอง)

25 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย ร่วมตรวจตามแผนการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

22 มี.ค. 2567

สพร. 42 หนองคาย ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพิ่้มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

21 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

20 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

19 มี.ค. 2567