การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน”

1 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า"

31 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย ตรวจเยี่ยมและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป

29 มี.ค. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดหนองคาย

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

28 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อหาความต้องการทักษะแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ผ่านระบบ Zoom meeting

27 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการบ้านสวย เมืองงาม “ หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ริมฝั่งโขง”

27 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2567 (ครั้งที่ 3/2567)

27 มี.ค. 2567