การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2567

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2567

6 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เดินหน้ามอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

5 เม.ย. 2567

สพร.42 หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

5 เม.ย. 2567

สพร.42 หนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

3 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย

3 เม.ย. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567

1 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

1 เม.ย. 2567