การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร. 42 หนองคาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดหนองคาย

24 เม.ย. 2567

สพร. 42 หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ

22 เม.ย. 2567

สพร. 42 หนอคาย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ขึ้นสู่พระอุโบสถ ภายใต้การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2567

18 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567 Zoom Meeting

17 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567

17 เม.ย. 2567

สพร.42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี 2567

13 เม.ย. 2567

ชื่นใจ... เดินทางกลับประเทศต้นทาง

11 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เม.ย. 2567

สพร. 42 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

10 เม.ย. 2567