การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์  ระดับ 1 จำนวน  30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานบริษัท ไทยซุนฟุ้ดส์  จำกัด  จำนวน  20  คน  ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน  2565  
ณ บริษัท ไทยซุนฟุ้ดส์ จำกัด  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย 
 

ไฟล์แนบ :