การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567)

23 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2/2567) โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย