ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 23 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
2 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
4 การสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประกันสังตาม ม.33,ม.39) 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
7 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษาpython 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
8 กลยุทธ์ในการต้อนรับและการให้บริการที่สร้างความประทับใจ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เต็ม
9 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
10 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
11 การซ่อมบำรุงอาคารพื้นฐาน 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
12 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
13 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
14 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
15 การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน 12 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เต็ม
16 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เต็ม
17 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
18 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
19 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เต็ม
20 การออกแบบและการติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
21 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
22 การทำโต๊ะเก้าอี้ไม้เทียม 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
23 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม