การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อที่ 5 รอบ 2 64 08/09/2564
10.การป้องกันการทุจริต 07/04/2564
9.การเปิดเผยข้อมูล 07/04/2564
8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 07/04/2564
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 07/04/2564
6.คุณภาพการดำเนินงาน 07/04/2564
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 07/04/2564
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 07/04/2564
3.การใช้อำนาจ 07/04/2564
2.การใช้งบประมาณ 07/04/2564
1.การปฏิบัติหน้าที่ 07/04/2564
ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี งบประมาณ 2559 ณวันที่ 16 สิงหาคม 2559 19/08/2559