การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

13 ก.ย. 2559

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

18 มี.ค. 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนารมหญ้า สวนหย่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

10 ก.ย. 2558

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

24 เม.ย. 2558

สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

17 ก.พ. 2558