การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2 ก.ย. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562

ประกวดราคาจ้าง

18 ก.ย. 2561

ประกาศ

30 ส.ค. 2561

ประกวดราคาจััดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

21 ส.ค. 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

16 ส.ค. 2561

สอบราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัย ทำความสะอาดสะถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม

15 ก.ย. 2559