การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

21 พ.ย. 2565

เปิดการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

21 พ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

18 พ.ย. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

17 พ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

15 พ.ย. 2565

ประสานงาน การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15 พ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2565

15 พ.ย. 2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2565

15 พ.ย. 2565

เปิดฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

15 พ.ย. 2565