การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วยเหลือซ่อมแซม และติดตั้งสายไฟ หลอดไฟฟ้าที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์

20 ธ.ค. 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ครั้งที่ 6/2565

20 ธ.ค. 2565

ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1/2566

17 ธ.ค. 2565

ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบนโยบายแนะนำแนวทางการดำเนินงานต่างๆ

16 ธ.ค. 2565

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว (ขั้นตอนที่ 4)

9 ธ.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

7 ธ.ค. 2565

ตรวจเยี่ยม ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

23 พ.ย. 2565

เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานยุค4.0(Gig woker)

21 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล

21 พ.ย. 2565