การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลพระวอพระตา

18 ม.ค. 2566

ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

17 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 107 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 ม.ค. 2566

ดำเนินการประสานงานฝึกอบรม ณ บ้านนาแพง ตำบลศรีบุญเรือง

16 ม.ค. 2566

ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

16 ม.ค. 2566

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการติดตาม ลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ชั้นบังคับคดี)

13 ม.ค. 2566

หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ โรงเรียน ณ สาธรบริบาลนวดไทยสัปปายะ

13 ม.ค. 2566

ประสานงานการฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

13 ม.ค. 2566