การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

27 ธ.ค. 2565

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม

27 ธ.ค. 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

27 ธ.ค. 2565

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565

23 ธ.ค. 2565

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ครั้งที่ 3

23 ธ.ค. 2565

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถ

23 ธ.ค. 2565

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

22 ธ.ค. 2565

ให้บริการตรวจซ่อม บำรุงรักษารถจักรยานยนต์

22 ธ.ค. 2565

ช่วยเหลือซ่อมแซม และติดตั้งสายไฟ หลอดไฟฟ้าที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์

20 ธ.ค. 2565