การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

20 มี.ค. 2566

ยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

20 มี.ค. 2566

ยกระดับฝีมือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

20 มี.ค. 2566

ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)

20 มี.ค. 2566

นักเรียนศึกษาดูงาน และสมัครฝึกอาชีพ

9 มี.ค. 2566

งานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่ 2

20 ม.ค. 2566

โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2566 ในงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2566

18 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2566