การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

15 พ.ย. 2565

ประสานงาน การฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15 พ.ย. 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2565

15 พ.ย. 2565

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"ประจำปี 2565

15 พ.ย. 2565

เปิดฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

15 พ.ย. 2565

Test of English Communication in the Workplace (TEC-W)

15 พ.ย. 2565

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประสานงานฝึกอบรม

11 พ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

11 พ.ย. 2565

ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

28 ต.ค. 2565