การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

20 มี.ค. 2566

ยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

20 มี.ค. 2566

ยกระดับฝีมือ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

20 มี.ค. 2566

ประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)

20 มี.ค. 2566

นักเรียนศึกษาดูงาน และสมัครฝึกอาชีพ

9 มี.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

7 มี.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

3 ก.พ. 2566

งานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่ 2

20 ม.ค. 2566

โครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ม.ค. 2566