การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล

21 พ.ย. 2565 11:45:52

...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ งานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ แรงงานนอกระบบ ในพื้นที่ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 คน สถานที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู