การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ

11 มี.ค. 2563

...
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,รักษาความสะอาดอาคารสถานที่,บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้สนามหญ้าสวนหย่อมและบริการพนักงานขับรถยนต์