การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23/03/2564
แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23/03/2564
เผยแพร่งบทดลองประจำ ประจำปี 2564 09/11/2563
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 ก.ย.63) 22/07/2563
เผยแพร่งบทดลองประจำ ประจำปี 2563 07/02/2563
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปี พ.ศ. 2562 18/10/2562
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 30 ก.ย. 62) 02/07/2562
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 12/03/2561
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 27/10/2560
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 25/03/2559
ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 07/04/2558