การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 17/03/2565
แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/03/2565
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/03/2565
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/03/2565
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 04/03/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 01/03/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2565 04/02/2565
งบทดลอง เดือนมกราคม 2565 04/02/2565
ผลการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2564 05/01/2565
งบทดลอง เดือนธันวาคม 2564 05/01/2565
เผยแพร่งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 07/12/2564
ผลการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 02/12/2564