การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :