การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

5 ม.ค. 2567 00:00:00

...

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชม.)  จำนวน 3 สาขา ดังนี้

 

1. การติดตั้้งและบำรุงรักษาเซลล์แสงอาทิตย์

2. การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

3. การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช

 

        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กลุุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 074 532 128