การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566

20 ต.ค. 2566

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม

20 ต.ค. 2566

การพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนอาชีวศึกษา สู่มาตรฐานอาชีพ

22 ก.ย. 2566

นครศรีฯ ปั้นคนครัวบนเรือ เปิดรับสมัครฝึกอบรมคนครัวบนเรือ "สาขา การจัดการด้านด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ"

22 ก.ย. 2566

สพร.22 นครศรี ส่งมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบและป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

21 ก.ย. 2566

สพร.22 นครศรี ร่วมกับ SCG ทุ่งสง หารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

21 ก.ย. 2566

สพร.22 นครศรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และผู้แทนตำรวจนครบาล

29 ส.ค. 2566

การเขียนหลักสูตรและขั้นตอนการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฯ เข้าระบบ PRB e-service

29 ส.ค. 2566

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมงาน มหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

28 ส.ค. 2566