การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.22 นครศรี จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไฟฟ้าไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 พ.ย. 2566

ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 พ.ย. 2566

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

21 พ.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมขับเคลื่อนงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

21 พ.ย. 2566

ตรวจสอบความพร้อม เทคนิคนครศรีฯ ในการขอเพิ่มสาขาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน PLC ระดับ 2

17 พ.ย. 2566

สพร 22 นครศรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

17 พ.ย. 2566

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 พ.ย. 2566

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

24 ต.ค. 2566

ฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

24 ต.ค. 2566