การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.22 ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

5 พ.ค. 2564

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

3 พ.ค. 2564

อบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (36 ชั่วโมง)

8 เม.ย. 2564

สพร.22 นศ. ลงพื้นที่ตรวจทั่วไปแก่สถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

26 มี.ค. 2564

สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด -19

25 มี.ค. 2564

สพร.22 นศ. ร่วมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

23 มี.ค. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

6 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน สพร.22 นครศรีฯ

6 มี.ค. 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแบบไม่มีดอกเบี้ย

3 มี.ค. 2564