การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.22 นครศรี เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การนวดอโรมา (Aroma Massage) ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองปากพูน

21 ธ.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จำกัด อำเภอหัวไทร

21 ธ.ค. 2566

สพร.22 นศ ทดสอบศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐาน ณ บริษัท ปาล์มดีศรีนคร

21 ธ.ค. 2566

สพร.22 นศ ทดสอบศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐาน ณ บริษัท ปาล์มดีศรีนคร

21 ธ.ค. 2566

สานฝันเยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ธ.ค. 2566

สพร. 22 นครศรี เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

15 ธ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ธ.ค. 2566

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดนครศรีธรรมราช

15 ธ.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

15 ธ.ค. 2566