การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

20 ก.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงายราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 ก.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

9 ก.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

9 ก.ค. 2564

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศข้อ 7 ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง

8 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราว่าง 5 อัตรา

25 มิ.ย. 2564

ให้ทุน สร้างอาชีพ

24 พ.ค. 2564

ฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่ผู้กักตัวและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

24 พ.ค. 2564

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

21 พ.ค. 2564