การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระหว่างดำเนินโครงการตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่

27 ธ.ค. 2566

สพร.22 ออกตรวจตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

27 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ช่างอเนกประสงค์ (รุ่นที่ 4 )

27 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 หลักสูตร การทาสีอาคาร

27 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

27 ธ.ค. 2566

ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ช่างอเนกประสงค์ (รุ่นที่ 2 )

27 ธ.ค. 2566

สพร.22 นศ ทดสอบศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐาน ณ บริษัท ปาล์มดีศรีนคร

21 ธ.ค. 2566

ศูนย์ประเมินนครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

21 ธ.ค. 2566

สพร.22 นครศรี เปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2566 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

21 ธ.ค. 2566