การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.22 นครศรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

22 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม หลักสูตรการทำผ้าบาติก

22 ม.ค. 2567

สพร.22 นศ. เปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

22 ม.ค. 2567

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

18 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

18 ม.ค. 2567

สพร.22 นครศรี เปิดฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ (ผู้สูงอายุ)

18 ม.ค. 2567

จังหวัดนครศรีธรรมราช Kick off "ตลาดนัดแก้หนี้

18 ม.ค. 2567

ผอ.สพร.22 นครศรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน

10 ม.ค. 2567

ผอ.สพร.22 นครศรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน

10 ม.ค. 2567