การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาบาริสต้ามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 (30 ชั่วโมง)

19 ม.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

12 ม.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

14 ธ.ค. 2564

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรสการร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

14 ธ.ค. 2564

รับสมัครฝึกอบรมสาขาผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

9 ธ.ค. 2564

"ฝึกอบรมทักษะออนไลน์ DSD Online Training"

15 พ.ย. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564

9 พ.ย. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ต.ค. 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

14 ต.ค. 2564