การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สพร. 22 นครศรีฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ ณ นบตาเลี้ยว (อ่างเก็บน้ำ)

22 ก.ค. 2566

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการ กรม ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน

18 ก.ค. 2566

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163 โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

16 ก.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

16 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

16 ก.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

16 ก.ค. 2566

เปิดการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน (ครูฝึก/ชุดช่างสนาม) รวมถึงครอบครัว

16 ก.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จับมือ ว.อาชีวคึกษานครศรีฯ เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

16 ก.ค. 2566

สพร.22 นครศรีฯ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ขุดเครื่องมือทำมาทากิน) ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

3 ก.ค. 2566