การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

?กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ WWW.Q-CHANG.COM ฝึกช่างซ่อมหลังคา

18 ส.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค

16 มิ.ย. 2565

สพร.22 นครศรีธรรมราชเร่งส่งเสริมฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ

17 พ.ค. 2565

การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช

28 มี.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม

3 มี.ค. 2565

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

14 ก.พ. 2565

ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ดำเนินการ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

19 ม.ค. 2565

ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

19 ม.ค. 2565