การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.22นครศรีธรรมราช ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านผู้ประกอบอาหารไทยให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ม.ค. 2567

นายวิระ อุ่นอก ผอ.สพร 22 นครศรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

22 ม.ค. 2567

ผอ.สพร 22 นครศรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องถม ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)

22 ม.ค. 2567

สพร.22 นครศรีฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน

22 ม.ค. 2567

สพร.22 นครศรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

22 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม หลักสูตรการทำผ้าบาติก

22 ม.ค. 2567

สพร.22 นศ. เปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

22 ม.ค. 2567

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

18 ม.ค. 2567

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

18 ม.ค. 2567